Porucha udržení moči po porodu je poměrně častá. Naštěstí, ve většině případů přirozeně odezní. Při průchodu hlavičky porodními cestami je zapojeno mnoho struktur, které se musí značně roztáhnout a povolit. Hlavička tlačí na vazivo, svaly a nervy. Je proto přirozené, že chvilku trvá, než se vše vrátí do normálu. Ve většině případů, pokud nedošlo k většímu strukturálnímu poškození, se funkce upraví do 3-6 měsíců.

V této době není účelné příliš oblast zatěžovat, ani urputně cvičit – pánevní dno potřebuje odpočinek tak jako jiná vazivově svalová struktura v těle. Vyvrtnutý kotník, rameno, vazy v kolenou – to vše léčíme obecně nejprve klidem. Pokud Vás tento problém po porodu postihne, doporučuji se snažit ho v prvních měsících vytěsnit, použít vložku a nenechat si kazit období po narození dítěte. Panika nikomu nepomůže. Přetrvávají-li obtíže více než 3 měsíce, je vhodné se obrátit na fyzioterapeutku se specializací na pánevní dno a pod jejím vedením zahájit komplexní rehabilitaci. Jedná se o obecnou nápravu držení těla, sklonu pánve, napětí břišních a zádových svalů, dýchaní… Potom přichází na řadu správná aktivace a zapojení svalů pánevního dna. Pouhé posilování nemusí vést k nápravě. Některé cviky, například přerušování proudu moči, mohou být vysloveně škodlivé.

Rehabilitace probíhá zpravidla v intervalu 1-2 týdny, po komplexním rozboru a vyšetření svalů pánevního dna Vám budou doporučeny cviky, které pak doma provádíte. Základní smysluplný rozsah je 4-6 setkání. Nácvik podle internetu bohužel většinou nefunguje – terapeutka musí fyzicky ověřit, že cviku rozumíte a provádíte ho správně. Mnoho žen při cvičení podle internetu či nějakého letáčku ztratilo mnoho času a energie neefektivními pokusy. Po zácviku je pak míč na Vaší straně hřiště. Pokud po zhruba 2-3 měsících rehabilitace obtíže přetrvávají, je vhodné vyhledat lékaře – urogynekologa. Ten je schopen zhodnotit, kde je problém – zda se jedná o strukturální defekt svaloviny nebo vaziva, nebo je přítomen funkční defekt (neschopnost aktivace některých svalových skupin) a jiné. Tato návštěva je důležitá pro další směřování fyzioterapie – pokud není žena schopná svalovinu aktivovat, je na místě zahájit elektrostimulaci nebo použít elektromagnetické křeslo. V ostatních případech je vhodné cvičení zintenzivnit.

Bohužel, někdy se při porodu tkáně pánevního dna dostanou až za hranu svojí pevnosti a vzniknou trvalé změny – praskliny ve vazivu, svalstvu, jemných nervech. Pokud přes kvalitní fyzioterapii obtíže přetrvávání, je na místě zvážit možnosti operačního řešení. Zde musí urogynekolog spolu s pacientkou zvažovat mnoho parametrů – zejména konkrétní obtíže, objektivní nález při vyšetření, plánované další těhotenství, přítomnost některé formy sestupu poševních stěn nebo dělohy a další. Vlastní operační zákrok plánujeme však vždy s určitým odstupem od porodu. Minimálně 9 měsíců, lépe ale cca 1 rok, kdy jsou již všechny jizvy vyzrálé a stabilní. Důležitá zpráva je, že většinou se jedná o problémy řešitelné, které mají při rozumném přístupu příznivou prognózu.