Elektromagnetická stimulace je vysoce účinnou metodou pro vyvolání stahu kosterního svalu. Elektromagnetické pole proniká do hloubky těla a umožňuje aktivovat i ty svalové skupiny, které jsou jinak obtížně přístupné, například v oblasti pánevního dna. Ke stimulaci dochází bez přímého kontaktu, i skrze oblečení. K aktivaci svalu dochází i tehdy, když jej pacientka není schopná svou vůlí ovládat nebo jej neumí lokalizovat.

Biocon nám pomáhá uvědomit si svaly pánevního dna, posílit je a zároveň naučit se dát jim čas na odpočinek a relaxaci.  Stimulační křeslo je důležitou, i když ne jedinou součástí fyzioterapie pánevního dna a pomáhá zvýšit účinnost léčby.

Terapii s křeslem v naší ambulanci vždy předchází vyšetření fyzioterapeutkou, která stanoví, zda je křeslo vhodnou pomůckou, v jakém režimu a intenzitě. Pro léčbu je pak vhodné přijít nejlépe 2x týdně, nejméně ale 1x týdně. Častější ošetření není vhodné, protože po intenzívním tréninku je vždy nutné poskytnou svalům čas na regeneraci. Naopak delší intervaly jsou možné až později v rámci udržovací terapie.

Délka jedné terapie je 20 minut, první sezení navazuje na vyšetření fyzioterapeutkou v délce 25 minut.