Fyzioterapie pánevního dna s uplatněním zcela individuálního přístupu

Díky plně individuálnímu přístupu dosahuje naše fyzioterapie v Praze ojedinělých výsledků při řešení potíží s inkontinencí i jinými urogynekologickými problémy. Námi poskytovaná péče je opravdu komplexní a kompletní, což vede nejen k jejímu dlouhodobému účinku, ale i snížením rizika návratu původních obtíží. Velká část pacientek se dokonce dokáže pomocí fyzioterapie operačnímu řešení vyhnout, nicméně i v případech, kdy je operace nezbytná, se v prostředí dobře vyvinutého svalstva lépe operuje a kýžených výsledků se tak dosahuje o poznání snáze. Individuální fyzioterapie především naučí pacientku aktivnímu přístupu k sobě samé, čímž dosahuje efektivnějších a dlouhodobějších účinků. Vychází totiž nejen ze znalostí anatomie a fyziologie pohybového aparátu, ale i dalších, prakticky zdraví obnovujících, přirozených a neinvazivních metod. Ačkoliv je základním cílem fyzioterapie původně léčba poruch pohybového aparátu, nyní už víme, že úpravami svalových nerovnováh dochází ke zlepšení stavu vnitřních orgánů a nepříznivých hormonálních změn.