Doc. MUDr. Michal Otčenášek, CSc.

Urogynekolog Doc. MUDr. Michal Otčenášek, CSc. je bez nadsázky jedním z nejpovolanějších specialistů v oblasti urogynekologie, který vám poskytne komplexní diagnostiku a veškerou potřebnou následnou péči.

Svou praxi vykonával i v Berlíně a je členem nejen České lékařské komory, ale také České gynekologicko-porodnické společnosti Jana Evangelisty Purkyně nebo International Urogynecology Assotiation.

Díky své dobré znalosti anglického a německého jazyka bez problémů ošetří i zahraniční pacientky.

Vzdělání

 • 1991–1997: studium všeobecného lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • 2001: kandidát lékařských věd v oboru gynekologie-porodnictví (CSc.)
 • 2002: první atestace v oboru gynekologie-porodnictví
 • 2004: licence ČLK pro samostatný výkon praxe v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2005: specializační atestace v oboru gynekologie-porodnictví
 • 2007: specializační atestace v oboru urogynekologie
 • 2009: docentura v oboru gynekologie a porodnictví (Univerzita Karlova)

Odborná praxe

 • 1997–2001: lékař na gynekologicko-porodnické klinice VFN Praha 2 a 1. LF UK
 • 2001–2004: lékař na gynekologicko-porodnické klinice nemocnice na Bulovce, Praha 8
 • 2004-2011: lékař v Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD), Praha 4 – Podolí
 • 2009–dosud: docent 3. Lékařské fakulty UK
 • 2010–dosud: Interdisziplinäres Beckenboden Zentrum (IBBZ), Berlin, SRN
 • 2012–dosud: lékař na Urologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Členství ve vědeckých organizacích

 • Česká lékařská komora – ČLK
 • Česká gynekologicko-porodnická společnost Jana Evangelisty Purkyně – ČGPS JEP
 • International Urogynecology Association – I.U.G.A.