standard-title Labioplastika – chirurgická úprava intimních partií

Labioplastika – chirurgická úprava intimních partií

Labioplastika Praha

Labioplastika je menší chirurgický zákrok upravující tvar a velikost malých stydkých pysků, který podstupuje poměrně velké množství žen. Jejich rozhodnutí je zcela individuální a je na každé ženě, zda zákrok podstoupí a v jaké míře. Žena se musí rozhodnout opravdu sama, neexistují žádná lékařská ani objektivní kritéria a řeší se tak jen otázky komfortu a estetiky. Větší malé stydké pysky totiž mohou vadit u každodenních činností, sportu a také u nošení spodního prádla.

Dalším důvodem, kvůli kterému se žena rozhodne k labioplastice, je neestetický vzhled. Ženě potom klesá sebevědomí, což může vyústit až v neplnohodnotný sexuální život a stud. Labioplastika tento problém dokáže poměrně snadno vyřešit. Jak ale tento problém vzniká? Ve většině případů stav vrozený. Setkáváme se i s asymetrií, kdy zvětšení jednoho stydkého pysku je znatelně větší oproti straně druhé. Také komplikace při porodu mohou vést k natržení jednoho či obou malých stydkých pysků. Výsledná jizva pak může jejich tvar výrazně deformovat. U velkých stydkých pysků s věkem dochází k úbytku tukové tkáně a pysky tím zmenšují. Malé stydké pysky pak výrazně pak vyčnívají. To je potom pro ženu velmi obtěžující a navíc to také přináší problémy s hygienou, sliznice je citlivější a může být podrážděna oblečením, vzhledově může vadit v těsných kalhotách či plavkách a může působit i problémy při pohlavním styku. Labioplastika, tedy plastická operace stydkých pysků, je vlastně jediný způsob, jak tento problém vyřešit trvale a efektivně.

Jak probíhá labioplastika?

Tento invazivní zákrok provádíme na oddělení jednodenní chirurgie v Říčanech u Prahy. Po výkonu ponecháváme pacientku na lůžku do druhého dne, abychom se vyhnuli riziku mechanického poškození a umožnili tělu dobře nastartovat hojivé mechanizmy.  Zákrok představuje pro ženu jen malou zátěž. Pacientka po něm musí ale dodržovat zvýšenou hygienu. Pooperační komplikace se objevují zřídka. Samotný zákrok trvá asi 30 minut a je prováděn v celkové anestezii. Ranka se šije vstřebatelnými jemnými stehy ve více vrstvách. Ty se potom rozpustí samy. Kožní steh se po 8 dnech odstraní, aby nedráždil tkáň a nedošlo k nežádoucímu zmnožení vaziva. Po operaci se rána zakryje sterilním obvazem s desinfekčním roztokem a přiměřeně se ochladí. Následující den potom oplachujte slabě růžovým roztokem hypermanganu 2 – 5 x za den, osušte ideálně vlažným proudem vzduchu, nejlépe fénem. Nenoste těsné prádlo a vyvarujte se delšímu sezení a jízdě na kole. Po deseti dnech můžete svůj režim vrátit do normálu. Do té doby i obvykle ustoupí otok a vy uvidíte nezkreslený výsledek operace. K úplnému zahojení rány dochází po 4 – 6 týdnech. Bohužel tento zákrok není hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Vyšetření před labioplastikou v Praze

Předoperační vyšetření provedeme přímo v nemocnici Říčany. Nemusí se tedy zdržovat vyřizováním interního předoperačního vyšetření. Předpokladem je ale dobrý celkový zdravotní stav pacientky. Pokud má pacientka ještě jiný závažný zdravotní problém, operujeme v normálním nemocničním režimu s příjmem den před výkonem a vyřízením podrobného předoperačního vyšetření.  Akutní zánětlivé či virové onemocnění by se nemělo vyskytnout nejméně 1 měsíc před plánovanou operací. 2 týdny před plastickou operací stydkých pysků by měly být také vysazeny léky zvyšující krvácivost jako je Acylpyrin, Anopyrin či další léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou. Rovněž užívání podpůrných enzymatických preparátů před operačním zákrokem není vhodné. Tato operace určitě není doporučována pro těhotné a kojící ženy. Přerušení užívání antikoncepce není nutné. Při pravidelné menstruaci doporučujeme načasovat operační termín vždy po menstruaci, nikoli před ní. Během menstruace se operace zcela logicky neprovádí.

Více podrobnosti o tomto zákroku se dozvíte na našem specializovaném webu: www.labioplastika-praha.cz.

labiplastika

Proč zákrok podstoupit

Labioplastika je na místě pokud malá labia již nejsou kryta velkými, ba právě naopak. Potom mohou nastat problémy zejména při:

 • sportovní činnosti
 • oblékání plavek a spodního prádla
 • hygieně či sexuálním styku
 • nebo problémy čistě estetické,

  které ženě ubírají sebevědomí

Výhody labioplastiky:

 • Kvalitní a rychlý kosmetický efekt
 • jednoduchost zákroku
 • rychlost zákroku
 • minimální pooperační komplikace
 • minimální pracovní omezení
 • zkvalitnění sexuálního života
 • posílení sebevědomí
 • zdravotní bezrizikovost výkonu